Biz doğayı korudukça doğa da bizi korur.

 

        OTOANAHTARIM olarak Vizyon ve Misyonuyla oluşturulmuş hedef ve stratejileri doğrultusundaki faaliyetlerinde çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu nedenle;

    • Üst yönetimin desteği ile şirketin tüm çalışanlarında, müşterilerde ve tedarikçilerde çevre bilincini yaygınlaştırmayı,
    • OTOANAHTARIM; faaliyetlerini, Ulusal ve Uluslararası Çevre Mevzuatlarına uygun olarak sürdürmeyi,
    • OTOANAHTARIM ; Çevre Politikası’ nın tüm çalışanlara duyurulmasını, Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, sürekli iyileştirilmesini ve sürdürülmesini ,
    • Çevre politikamızı; müşterilerimize, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza ve üçüncü taraflara açık tutmayı, taahhüt eder.